Om Goplassen

Hvem vi er og hva vi gjør
Bli en Go-venn
Siden 2018

Hjelper Dyr og Baker Kaker

Vår Story

I 2011 satt Vi (Stine & Sebastian) på Uranienborg i Oslo og tegnet og planla hvordan drømmegården vår skulle se ut. 7 år senere, etter oppstart og mange timer jobbing i egen bedrift, og mange skuffende visninger, flyttet vi endelig inn på småbruket i Hof, som var langt bedre enn vi kunnet se for oss.

Vi har som mål å adoptere husdyr og produksjonsdyr, uten noen form for praktisk bruk eller gevinst. Gjennom Goplassen vil vi øke bevisstheten rundt hvordan dyr brukes og misbrukes, og stå som kontrast ved å behandle dyrene med så høy moral og etikk som absolutt mulig.

Vi vil også bli en del av lokalsamfunnet gjennom å arrangere besøksdager for skoler og barnehager, hvor barn og ungdom får mulighet til å lære å kjenne dyrene på dyrenes premisser, og hvordan de lever når de har valgmuligheter og frihet.

En annen oppgave som vi tar på oss er å gjøre besøkere kjent med hvordan mat industrien fungerer, og øke forståelsen i hvordan våre valg av mat påvirker helse både for dyrene og konsumentene.

Vi vi aldri drive med salg av dyr, eller oppdrett med gevinsteintresse.

Dette driver oss

Vår Drøm

Vi drømmer om at en dag vil alle dyr ha samme grunnleggende rettigheter til et godt liv som oss mennesker.
At alle dyr får rett til å leve sitt liv i sin helhet; med trygghet, kjærlighet og respekt. Vi drømmer om et samfunn hvor misshandling av dyr er straffbart på lik linje som med mennesker, hvor dyr er uskyldig frem til det motsatte er bevist, og hvor total dyrevelferd blir en selvfølge